Zvýšenie osobnej efektivity: 3. časť – Situačné riadenie

Zvýšenie osobnej efektivity: 3. časť – Situačné riadenie

Pravdepodobne ste už počuli frázu: „ľudia rastú úlohami“, ale ako to urobiť v praxi? A ešte k tomu tak, aby ten kto je „pod Vami“ rástol?

Nemôžeme každého „rovnako“ riadiť, dokonca ani toho istého človeka nemôžeme v súčasnej úlohe tak riadiť, ako v tej predošlej. Je veľmi dôležité si to najprv uvedomiť a hlavne potrebujeme nástroje, potrebujeme rozšíriť svoju paletu možností...

Existuje spôsob ako byť efektívnejším a úspešným vedúcim či už riadime malý alebo väčší tím. Rozvinúť naplno naše riadiace (manažérske) zručnosti. Tak ako všetci potrebujeme „nabrúsiť“ svoju komunikačnú pílu, tak isto ju potrebujeme „nabrúsiť“ aj smerom k iným.

Štýl, ktorým riadime svoj tím záleží od pracovníka, od nás ako od vedúceho, ale aj od samotnej úlohy, ktorú dávame pracovníkovi, teda od situácie. Presne preto sa tento systém nazýva situačné riadenie.

Pomocou tzv. situačného riadenia, ktoré vyvinul Ken Blanchard, dokážu vedúci pracovníci efektívnejšie riadiť, viesť a motivovať svoj tím.

Pri pracovníkovi definujeme jeho tzv. štyri úrovne pripravenosti (P1-P4) vykonávať danú úlohu, ktorá sa skladá z jeho odbornosti a z jeho ochoty. Pri jeho zručnosti určujeme vedomosti a skúsenosti, ktoré spolu vytvárajú odbornosť. Pri oddanosti pracovníka rozlišujeme sebadôverumotiváciu, ktoré spolu tvoria ochotu. Tento postup nás prevedie celým systémom (možností riadiacich nástrojov), ako môžeme človeka riadiť: cez prikazovanie (R1), presvedčovanie, koučing (R2), podporovanie, participovanie (R3) až po delegovanie (R4).

Technikami situačného riadenia sa naučíte identifikovať pracovníka, v ktorej tzv. fáze pripravenosti (P1-P4) je teraz a presne aký nástroj (V1-V4) použiť, aby bola úloha splnená, ale zároveň aby pracovník rástol.

Situačné riadenie ponúka jednoduchý transparentný postup, ako každý riadiaci štýl aplikovať a ako odhadnúť pracovníka podľa situácie. Pomôže to znížiť váš negatívny stres a zvýšiť vašu efektivitu. Ak sa naučíte delegovať, vytvorí vám to väčší časový priestor na dôležité veci a váš život bude vyrovnanejší a transparentnejší. Nebudete robiť úlohy namiesto druhých, viac a lepšie budete  využívať svoj potenciál.

Takto sa stávate skutočnými vedúcimi „na úrovni“ a získavate prirodzenú autoritu a zároveň budú ľudia pod vami rásť...

Na našom kurze Buďte jednotkou v RIADENÍ svojho tímu si ukážeme ako v praxi delegovať prácu, riadiť ľudí a aplikovať situačné riadenie.

 

Pozrite si aj ostatné články: TU

 

 

Autor: Ing. Vojtech Dúl a Ing. Denisa Dúlová
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ