LEKTOR

Chcete vzdelávať, ale nemáte dostatočné kompetencie? Potrebujete certifikát o absolvovaní lektorského kurzu? Chcete vedieť ako má lektor lektorovať?

Potom je tento kurz pre Vás.

Vzdelávací kurz LEKTOR je akreditovaný Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR.

Číslo akreditácie: 1515/2013/132/1

Rozsah: 100 hodín

 • priama výučba
 • samostatné štúdium

Požadované vzdelanie:     minimálne stredoškolské ukončené

Dátum: dohodou
Čas:

 
08.00 hod. – 16.00 hod.
(Medzi 12:00 – 13:00 obed)
 
Kde:

 
Košice,  školiaca miestnosť GENERATÍV, s.r.o. 
Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420
 
Lektor:
 
Profily lektorov
 
Prihláška: 

 
Stiahnuť prihlášku

Poprosím poslať prihlášku na generativ@generativ.sk

 

Naučíte sa ako má LEKTOR:

 • pozitívne sa naladiť na účastníkov
 • správne komunikovať
 • ovládať metodiku a metódy vzdelávania
 • pracovať s cieľmi vzdelávania
 • vedieť sa správne prezentovať
 • byť asertívny
 • ovládať time manažment
 • byť kreatívny

...jednoducho, všetko, čo potrebuje správny lektor OVLÁDAŤ!


Z obsahu:

 • teoretické základy vzdelávania dospelých (terminológia, teoretické východiská, legislatíva)
 • osobnosť a profesijné kompetencie lektora
 • špecifiká učenia sa dospelých. Bariéry vo vzdelávaní dospelých
 • analýza vzdelávacích potrieb a stanovenie cieľov
 • stanovenie obsahu
 • metódy a formy vzdelávania
 • diagnostika vo vzdelávaní dospelých
 • komunikácia vo vzdelávaní dospelých
 • moderné technológie vo vzdelávaní dospelých
 • samostatné lektorské vystúpenia účastníkov

Zručnosti, ktoré si osvojíte:

 • stanovenie cieľov vzdelávania
 • tvorba vzdelávacieho programu v súlade s potrebami účastníkov a cieľom vzdelávania
 • výber vhodného štýlu výučby
 • tvorba lektorského vystúpenia
 • metódy spoznávania účastníkov
 • ako si získať dôveru a záujem účastníkov
 • zbavenie trémy
 • komunikácia lektora – komunikačné techniky
 • moderné vzdelávacie metódy a techniky
 • riešenie konfliktných situácii
 • zvládnutie náročných, konfliktných účastníkov
 • zatraktívnenie lektorského prejavu

Ukončenie kurzu: Záverečná skúška pozostáva z písomného testu a lektorského vystúpenia účastníka. Po ukončení kurzu účastník získava osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu LEKTOR s celoštátnou platnosťou.

 

 

 

Účastnícky poplatok na osobu: 

246 € s DPH

V cene je zahrnutá výuka, osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu MŠ SR s celoštátnou platnosťou, materiál, pero a občerstvenie

 

GENERATÍV, s.r.o.

Pražská 4
040 11  Košice
IČO: 36212164
DIČ: 2020054531
IČ DPH: SK2020054531

Bankové spojenie: VÚB KE
Č. účtu: 2945974057 / 0200