Projektové riadenie v praxi

Vzdelávací kurz PROJEKTOVÉ RIADENIE V PRAXI zoznamuje s princípmi projektového riadenia a kľúčovými požiadavkami na projektových manažérov.

Kurz sa skladá z piatich na seba nadväzujúcich oblastí. Prvá oblasť sa venuje povahe projektu, pozrieme sa na to, aký charakter môže mať projekt a čím sa odlišuje od iných činností. V druhej časti sa oboznamuje s etapami projektu a potrebou stanovenia cieľov. V tretej oblasti sú definované organizačné štruktúry projektového riadenia. Štvrtá oblasť sa venuje plánovaniu zdrojov projektu. V piatej oblasti sú uvedené príklady použitia výpočtovej techniky v projektovom manažmente. Kurz zahŕňa praktické cvičenia, konkrétne príklady a množstvo tematických tabuliek a grafov.

Na tomto kurze získate teoretické vedomosti o projektovom riadení, ale hlavne praktické príklady, ako rozpoznať riziká a nástrahy pri implementácii projektového manažmentu v praxi.

 

Dátum:
 
dohodou
Čas:
 

 
Kde:

 
Košice,  školiaca miestnosť GENERATÍV, s.r.o. 
Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420
 
Lektor:
 
Profily lektorov
 
Prihláška:  Stiahnuť prihlášku

Prosím v prihláške:

  • do názvu napíšte názov kurzu
  • do variabilného symbolu napíšte dátum školenia v tvare: deňmesiacrok

 

Z obsahu:

  • definícia projektu
  • etapy a termíny projektu
  • prečo je potrebné stanoviť ciele projektu
  • organizačné štruktúry projektového riadenia
  • plánovanie projektu
  • matica zodpovednosti
  • systém nákladového účtovníctva projektu
  • použitie výpočtovej techniky na vedenie projektov

Kurz je intenzívny, interaktívny, s precvičovaním modelových situácií. Pri kurze sa využívajú tréningové postupy, ktoré sú overené skúsenosťami v krajinách Európskej únie.

Vieme urobiť kurz aj pre Vašu uzavretú skupinku (minimálne 4 ľudí) v našich školiacich priestoroch (Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420).

 

 

GENERATÍV, s.r.o.

Pražská 4
040 11  Košice
IČO: 36212164
DIČ: 2020054531
IČ DPH: SK2020054531

Bankové spojenie: VÚB KE
Č. účtu: 2945974057 / 0200