VIETE, čo sú HOGANOVÉ DOTAZNÍKY?

Hoganove testovanie patrí medzi špičku na globálnom trhu v osobnostnom i organizačnom vývoji.  Podložený 30-ročným výskumom a výkonostnými dátami dokáže vygenerovať presné predpovede, ako sa kandidát bude správať v práci na vstupných i supervízorských pozíciách.

Úspech v rôznych povolaniach závisí od rôznych vlastností a kľúčové vlastnosti pre jednu profesiu môžu oslabiť výkon v inej profesii. Hoganove testy sú skvelým riešením pri hľadaní vhodných kandidátov a talentov. Výskum potvrdil, že viac ako 50% nových zamestnancov zlýhava, ale správnym výberom môže firma ušetriť až cca. 3-násobok ročného príjmu Navyše, firma môže využiť talent ľudí vo firme ako výhodu oproti iným firmám a odlíšiť sa tak od konkurencie.

Hoganove testy sú taktiež skvelým riešením pri rozvoji exekutívy, kde opisujú manažérovu interpretáciu sveta. Report poukazuje na rizikové faktory, keď vodca pracuje pod tlakom a stresom, naznačuje ako sa správa k zamestnancom a ukazuje či má daný jedinec schopnosť zostaviť vysoko efektívny tím, ktorý prekoná konkurenciu.

Prečo použiť dotazník PLUS?

 • firma šetrí cca 3-násobok ročného príjmu (náklady na nábor),
 • dlhoročná reputácia pre presné predpovede ako sa kandidát bude správať v práci,
 • zameriavajúci sa na vstupné a supervízorské pozície,
 • skvelé riešenie pri hľadaní vhodných kandidátov a talentov,
 • podložený 30-ročným výskumom a výkonnostnými dátami,
 • ihneď aplikovateľný,
 • trvá 5 – 7 minút,
 • 74 otázok,
 • obsahuje dynamické otázky, ktoré sa môžu použiť pri pohovore.

Prečo použiť dotazník BEZPEČNOSŤ?

 • vhodný v nebezpečnom pracovnom prostredí,
 • dve možnosti reportov – pre vývoj alebo nábor,
 • nehody na pracovisku zbytočne ohrozujú zdravie zamestnancov a zvyšujú náklady zamestnávateľov,
 • vyššia úroveň bezpečného správania sa na pracovisku,
 • 30 rokov výskumu. 

Prečo použiť dotazník KARIÉRA?

 • využíva talent ľudí vo firme ako výhodu oproti iným firmám,
 • odlíšiť sa,
 • úspech v rôznych povolaniach závisí od rôznych vlastností,
 • kľúčový aspekt v jednej profesii môže oslabiť výkon v inej profesii,
 • opisuje každodenné správanie človeka a správanie sa v rôznych situáciách,
 • obsahuje tipy ako manažovať kariéru,
 • je vhodný pre všetkých zamestnancov,
 • predkladá SILNÉ  a SLABÉ STRÁNKY a ako s nimi pracovať.

Prečo použiť dotazník KOMPAS?

 • identifikuje základné hodnoty,
 • využíva talent ľudí vo firme ako výhodu oproti iným firmám,
 • identifikuje základné hodnoty a porovnáva tieto hodnoty s rôznymi pozíciami a kultúrami,
 • opisuje prostredie, ktoré sa najviac hodí k účastníkovi testu,
 • opisuje identitu človeka,
 • poskytuje užitočné tipy pre rozvoj kariéry (motivátory, kariéra, uprednostňované pracovné prostredie).

Prečo použiť dotazník Výzva?

 • opisuje manažérovu interpretáciu sveta,
 • naznačuje ako sa manažér správa k zamestnancom a či má schopnosť efektívne viesť ľudí,
 • ukazuje či má daný jedinec schopnosť zostaviť vysoko efektívny tím,
 • prináša pohľad na výzvy,
 • poukazuje na rizikové faktory,  keď vodca pracuje pod tlakom a stresom,
 • ponúka kompletnú analýzu s grafmi,
 • poskytuje rozsiahle odporúčania na rozvoj.