Rétorika a jej význam v živote

Rétorika a jej význam v živote

„Reč je rozhovor, pri ktorom jeden rozpráva a ostatní sa mlčky zúčastňujú hovoru. Kto túto tichú účasť nepochopí, nemá rečnícke nadanie.“ (Friedrich Naumann)

Mnoho ľudí pokladá rétoriku za obyčajné, prosté, bezvýznamné slovo. Toto slovo a hlavne jeho efektívne využívanie má v dnešnom svete obrovský význam a vytvára účinný nástroj pôsobenia, vplyvu a argumentácie. Prostredníctvom tohto rečníckeho umenia dokážete ľudí presvedčiť, inšpirovať ich k akcii, vyvolať v nich pozitívne emócie.

Už v starovekom Grécku bola rétorika vstupnou bránou akademického vzdelania. Už v tej dobe grécki mudrci chápali podstatu a význam rečníckeho prejavu. Vytvorili rôzne rétorické techniky, ktoré s obdivom sledujeme. Z koreňov starogréckej rétoriky v podstate čerpáme až dodnes. Samozrejme prejavy a témy sú dnes už upravené a aplikované na modernú rétoriku, ale jadro ostáva rovnaké a nemenné.

Rétorika ako taká zahŕňa množstvo segmentov, ktoré jej dávajú esenciu a pôvab. Používanie zmysluplných prestávok v rétorike je akási „záhada“. Vyslovenie tých správnych slov je „majstrovstvo“. Slová na prvý pohľad vyzerajú neškodne, avšak môžu „zradiť“. Ak príliš veľa hovoríte, pôsobíte dojmom „ukecaného“ človeka, ľudia Vás neberú vážne a prestanú Vás počúvať. Ak rozprávate málo, ste bojazlivý alebo si o Vás myslia, že k téme nemáte čo povedať. Skutočné umenie je prehovoriť správnym spôsobom v správnom okamihu. Ako hovorí jedno príslovie: „Múdry človek len vtedy prehovorí, keď to, čo povie, má väčšiu hodnotu ako ticho, ktoré tam bolo predtým.“

Správne komunikovať, efektívne používať jazyk a uplatňovať princípy presvedčivej rétoriky sa dá dosiahnuť len praxou, teda neustálym sebazdokonaľovaním a učením sa z chýb. Málokto sa rodí s rečníckou schopnosťou, ktorú nepotrebuje rozvíjať. Všetci vieme to, čo cvičíme. Všetci sa zlepšujeme v tom, čo permanentne cibríme prehlbujeme.

Každý má možnosť v sebe nájsť, rozvíjať a využívať rétorické schopnosti vo svoj prospech, pretože všetci dennodenne komunikujeme. Niektorí viac, niektorí menej.  Všetci však radi počúvame osobnosti, ktoré nás svojou pôsobivou rečou, tónom hlasu, neverbálnou komunikáciou a celkovým dojmom ohúria a zanechajú v nás nezabudnuteľné pozitívne stopy. Správny rečník vlastní akýsi skvost, ktorý keď aj Vy v sebe objavíte, zmeníte svoj uhol pohľadu na svet a otvoria sa Vám nové príležitosti rastu a sebapoznania.

Ak počujete mená ako Abraham Lincoln, John F. Kennedy alebo Barack H. Obama, čo Vás ako prvé napadne? Boli (Obama aj je) vynikajúcimi rečníkmi, ktorí vedeli strhnúť dav!!! A práve tento faktor si môžete osvojiť aj VY!

Na našom kurze RÉTORIKA, akú Vás v škole neučili ukážeme ako v praxi prebudiť a prehĺbiť Vaše zručnosti v oblasti rétoriky. Využívame prvky NLP (neurolingvistické programovanie).

Pozrite si aj ostatné články: TU

 

Autor: Ing. Denisa Dúlová a Ing. Vojtech Dúl
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ