Buď LÍDROM vo svojej sieti

Potrebujete posilniť svoje líderské „svaly“? Riadite tím ľudí a cítite, že máte rezervy?

Viete, že posilnením svojich líderských vlastností môžete o tretinu zvýšiť svoju osobnú efektivitu? Ostane Vám viac času na dôležité veci.

Pomocou nášho kurzu sa zvýši Vaša prirodzená autorita. Váš tím Vás bude viac rešpektovať a „poslúchať“, viac ich dokážete zapáliť pre „vec“.

 

Dátum:
 
dohodou
 
 
Čas:

 
09:00 - 16:00
 
Kde:

 
Košice,  školiaca miestnosť GENERATÍV, s.r.o. 
Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420
 
Lektor:
 
Profily lektorov
 
Prihláška:      
Cena: 
 
84 € s DPH

 

Z obsahu:

 • rozdiel medzi vedením a riadením ľudí
 • tri ciele lídershipu
 • päť krokov vnútorného lídershipu
 • príťažlivosť, dôvera a spájanie
 • lídri a nasledovníci
 • vízia, zaujatie a výkon
 • metóda budovania vzťahov
 • možnosti a príležitosti
 • päť úrovní vodcovstva
 • výsledková pyramída
 • modely líderských rozhovorov
 • stratégia práce lídra
 • posilňujúce a obmedzujúce faktory
 • štyri druhy energie lídra

Kurz je intenzívny, interaktívny, s precvičovaním modelových situácií. Pri kurze sa využívajú tréningové postupy, ktoré sú overené skúsenosťami v krajinách Európskej únie. 

Vieme urobiť kurz aj pre Vašu uzavretú skupinku (minimálne 4 ľudí) v našich školiacich priestoroch (Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420).

 

 

 

GENERATÍV, s.r.o.

Pražská 4
040 11  Košice
IČO: 36212164
DIČ: 2020054531
IČ DPH: SK2020054531

Bankové spojenie: VÚB KE
Č. účtu: 2945974057 / 0200