Nauč sa správne KOMUNIKOVAŤ

Vzdelávací kurz je zameraný na techniky a metódy účinnej a rozhodnej komunikácie.

Viete, že základom úspešnej komunikácie je si byť istý, jednoznačný a zrozumiteľný. Ak chcete niekoho o niečom presvedčiť, potrebujete ovládať princípy presvedčovania.

Na tomto kurze Vám ukážeme, ako môžete meniť smer myslenia svojho okolia a ako vyjadriť súhlasný postoj. Dozviete sa, ako pomocou jednoduchých slov korigovať svoje myšlienky.

 

Dátum:
 
dohodou
 
Čas:
 
09:00 - 16:00
(Medzi 12:00 – 13:00 obed)
Kde:

Cena:
Košice,  školiaca miestnosť GENERATÍV, s.r.o. 
Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420
78 € s DPH
Lektor:
 
Profily lektorov
 
Prihláška:  Stiahnuť prihlášku

Prosím v prihláške:

  • do názvu napíšte názov kurzu
  • do variabilného symbolu napíšte dátum kurzu v tvare: deňmesiacrok​

 

Z obsahu:

  • princípy efektívnej komunikácie
  • druhy, formy a ciele komunikácie
  • tri zručnosti na strane zdroja komunikácie
  • pozorovanie, počúvanie a empatia
  • aktívne počúvanie
  • tri otázky komunikácie
  • bariéry účinnej verbálnej komunikácie
  • ovplyvňovanie kvality komunikácie z čítania reči tela 

Kurz je intenzívny, interaktívny, s precvičovaním modelových situácií. Pri kurze sa využívajú tréningové postupy, ktoré sú overené skúsenosťami v krajinách Európskej únie. 

Vieme urobiť kurz aj pre Vašu uzavretú skupinku (minimálne 4 ľudí) v našich školiacich priestoroch (Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420).

 

 

 

GENERATÍV, s.r.o.

Pražská 4
040 11  Košice
IČO: 36212164
DIČ: 2020054531
IČ DPH: SK2020054531

Bankové spojenie: VÚB KE
Č. účtu: 2945974057 / 0200