Objavte v sebe svoju KREATIVITU

Vzdelávací kurz Objavte v sebe svoju KREATIVITU je zameraný na znovuobjavenie svojej kreativity, kreatívnych nápadov a konkrétne osvojenie si efektívnych techník využitia kreativity vo svojom živote.

Často krát sa nám stane: „Tento nápad som mal aj ja.“ Alebo: „Myslel som na to.“ Čo ste však s tým urobili? Nič... Ten druhý to „dokončil“, dotiahol svoj nápad do úspešnej realizácie...

Na tomto kurze Vám ukážeme ako nedovoliť kreatívnemu nápadu, aby zanikol, ako končí až takmer 90 % našich nápadov. Pomocou efektívnych a jednoduchých metód znovu naštartujete svoju kreativitu. Naučíte sa ju aplikovať sám, aj v skupine.

Ukážeme Vám ako posilniť svoje „kreatívne svaly“ tak, aby ste pozitívnejším a nápaditým pohľadom žili ďalej svoj život. Aby ste naštartovali zmeny, ktoré už dávno odkladáte alebo aby ste ich objavili na kurze. Dostanete nový kreatívny pohľad na život, na riešenie problémov. Budete efektívnejší, kreatívnejší a úspešnejší...

 

 
Dátum:
 
dohodou
Čas:
 
 
Kde:

 
Košice,  školiaca miestnosť GENERATÍV, s.r.o. 
Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420
 
Lektor:
 
Profily lektorov
 
Prihláška: 

 
 


Z obsahu:

  • čo je to kreativita
  • brzdy kreatívneho myslenia
  • čo podporuje kreativitu
  • kreatívne techniky (Brainstorming, Tri úlohy Walta Disneyho, Rolestrorming...)
  • desatoro kreativity
  • ako zlepšiť kreatívne myslenie
  • cvičenia

Kurz je intenzívny, interaktívny, s precvičovaním modelových situácií. Pri kurze sa využívajú tréningové postupy, ktoré sú overené skúsenosťami v krajinách Európskej únie.

Vieme urobiť kurz aj pre Vašu uzavretú skupinku (minimálne 4 ľudí) v našich školiacich priestoroch (Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420).

 

 

 

GENERATÍV, s.r.o.

Pražská 4
040 11  Košice
IČO: 36212164
DIČ: 2020054531
IČ DPH: SK2020054531

Bankové spojenie: VÚB KE
Č. účtu: 2945974057 / 0200