Ovládnite svoje EMÓCIE

Vzdelávací kurz Ovládnite svoje EMÓCIE je zameraný na zlepšenie Vašej emocionálnej inteligencie.

Viete, že emocionálna inteligencia je minimálne 2x dôležitejšia  v živote ako inteligenčný kvocient? Viete ako si zlepšiť svoju emocionálnu inteligenciu? Čo preto robíte... pravidelne...?

Možno aj Vy máte, ako väčšina žien problémy s emóciami. My Vám ukážeme ako ich skrotiť „pod kapotu“ a ako ich efektívne využiť. Ako povedať nepríjemné veci tak, aby ste „nevybuchli.“

Budete vyrovnanejším a efektívnejším človekom...

 
Dátum:
 
dohodou
 
Čas:

 
 
Kde:

 
Košice,  školiaca miestnosť GENERATÍV, s.r.o. 
Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420
 
Lektor:
 
Profily lektorov
 
Prihláška: 

 
 

 

Z obsahu:

  • zložky emocionálnej inteligencie
  • čo tvorí sebavedomie a ako ho zlepšiť
  • test sebadôvery
  • ako posilniť riadenie seba samého
  • ako sa vytvárajú zvyky
  • ako vznikajú tzv. spúšťače
  • dôležitosť spätnej väzby
  • empatia (schopnosť vcítiť sa) a ako ju zlepšiť
  • znovuobjavenie „sily“ ovládania svojich emócií
  • praktické metódy na zlepšenie svojho EQ

Kurz je intenzívny, interaktívny, s precvičovaním modelových situácií. Pri kurze sa využívajú tréningové postupy, ktoré sú overené skúsenosťami v krajinách Európskej únie. 

Vieme urobiť kurz aj pre Vašu uzavretú skupinku (minimálne 4 ľudí) v našich školiacich priestoroch (Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420).

 

 

 

GENERATÍV, s.r.o.

Pražská 4
040 11  Košice
IČO: 36212164
DIČ: 2020054531
IČ DPH: SK2020054531

Bankové spojenie: VÚB KE
Č. účtu: 2945974057 / 0200