Prezentačné zručnosti

Vzdelávací kurz PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI sa orientuje na zlepšenie zručností v oblasti PREZENTÁCIE seba a firmy (produktov/služieb).

Vychádza z výsledkov moderných výskumov medziľudskej komunikácie a princípov NLP (neurolingvistického programovania). Schopnosť účinne prezentovať je zručnosť, ktorá Vás môže posunúť na inú úroveň komunikácie a podnikania.

Väčšina z nás môže zvýšiť svoju schopnosť „predať sa“, môže účinnejšie prezentovať seba alebo firmu. Samotná kvalita obsahu nestačí, dominuje aj FORMA, to znamená ako sa do toho zapojíte VY, aké verbálne a neverbálne nástroje použijete.

Tento kurz Vám dá mapu a ukáže cestu účinnej prezentácie seba a firmy. Prevedieme Vás prezentačným procesom a naučíme Vás nástroje, ako byť v tomto procese úspešnejší a efektívnejší...

 

Dátum:
 

dohodou
Čas:
 

 
Kde:

 
Košice,  školiaca miestnosť GENERATÍV, s.r.o. 
Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420
 
Lektor:
 
Profily lektorov
 
Prihláška:  Stiahnuť prihlášku

Prosím v prihláške:

  • do názvu napíšte názov kurzu
  • do variabilného symbolu napíšte dátum školenia v tvare: deňmesiacrok

 

Z obsahu:

  • predstavenie seba a firmy
  • otvorenie a záver prezentácie
  • „magická formula UNZ“
  • reakcie na otázky a tiesňové situácie
  • metóda tzv. Huntovho diagramu
  • predaj zmeny

Kurz je intenzívny, interaktívny, s precvičovaním modelových situácií. Pri kurze sa využívajú tréningové postupy, ktoré sú overené skúsenosťami v krajinách Európskej únie.

Vieme urobiť kurz aj pre Vašu uzavretú skupinku (minimálne 4 ľudí) v našich školiacich priestoroch (Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420).

 

 

GENERATÍV, s.r.o.

Pražská 4
040 11  Košice
IČO: 36212164
DIČ: 2020054531
IČ DPH: SK2020054531

Bankové spojenie: VÚB KE
Č. účtu: 2945974057 / 0200