Procesné riadenie v praxi

Vzdelávací kurz PROCESNÉ RIADENIE V PRAXI zoznamuje s procesným riadením ako nástrojom pre zlepšovanie a efektívne riadenie organizácie.

Kurz sa skladá z piatich na seba nadväzujúcich oblastí. V prvej oblasti sú popísané základné rozdiely medzi procesným a funkčným riadením. Druhá oblasť sa sústreďuje na procesné riadenie, jeho definíciu, princípy a prínosy. V tretej oblasti je popísaný model výnimočnosti kvality EFQM a CAF. Štvrtá oblasť sa venuje meraniu výkonnosti procesov. V piatej oblasti sú uvedené príklady procesného riadenia v praxi. Kurz zahŕňa praktické cvičenia, konkrétne príklady a množstvo tematických tabuliek a grafov.

Na tomto kurze získate teoretické vedomosti o procesnom riadení, ale hlavne praktické príklady, ako procesy využiť v každodennom živote.

 

Dátum:
 
dohodou
 
Čas:
 

 
Kde:

 
Košice,  školiaca miestnosť GENERATÍV, s.r.o. 
Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420
 
Lektor:
 
Profily lektorov
 
Prihláška:  Stiahnuť prihlášku

Prosím v prihláške:

  • do názvu napíšte názov kurzu
  • do variabilného symbolu napíšte dátum školenia v tvare: deňmesiacrok

 

Z obsahu:

  • procesy – funkčné vs. procesné riadenie
  • procesné riadenie
  • princípy procesného riadenia
  • procesná mapa
  • väzba medzi stratégiami a procesmi
  • model EFQM a model CAF
  • meranie výkonnosti procesov
  • procesné riadenie v praxi

Kurz je intenzívny, interaktívny, s precvičovaním modelových situácií. Pri kurze sa využívajú tréningové postupy, ktoré sú overené skúsenosťami v krajinách Európskej únie.

Vieme urobiť kurz aj pre Vašu uzavretú skupinku (minimálne 4 ľudí) v našich školiacich priestoroch (Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420).

 

 

GENERATÍV, s.r.o.

Pražská 4
040 11  Košice
IČO: 36212164
DIČ: 2020054531
IČ DPH: SK2020054531

Bankové spojenie: VÚB KE
Č. účtu: 2945974057 / 0200