Profesionálny predaj

Vzdelávací kurz PROFESIONÁLNY PREDAJ oboznamuje s postavením predaja v marketingovom cykle, úlohou stanovenia cieľov obchodnej činnosti, zásadami aktívneho vedenia rokovania a tým, akou veľkou mierou vplýva osobnosť predajcu na predaj a obchodný cyklus.

V tomto kurze si účastníci precvičia a vyskúšajú na príkladoch:  ako hľadať zákazníka s troma "P", ako používať nástroje verbálnej a neverbálnej komunikácie pri kontakte so zákazníkom, ako získať záujem zákazníka pri prezentácii firmy (produktov a služieb).

Naučíme Vás ako prekonávať námietky, tzv. techniku vankúšov, ako vyjednávať, predvedieme a precvičíme si uzavretie obchodného jednania.

 

Dátum:
 
dohodou
 
Čas:
 

 
Kde:

 
Košice,  školiaca miestnosť GENERATÍV, s.r.o. 
Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420
 
Lektor:
 
Profily lektorov
 
Prihláška:  Stiahnuť prihlášku

Prosím v prihláške:

 • do názvu napíšte názov kurzu
 • do variabilného symbolu napíšte dátum školenia v tvare: deňmesiacrok

 

Z obsahu:

 • ciele obchodnej činnosti
 • postavenie predaja v marketingovom cykle
 • osobnosť predajcu a obchodný cyklus
 • príprava na rokovanie
 • zásady verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • zásady aktívneho vedenia rokovania
 • prvý kontakt so zákazníkom
 • s kým jednať - zákazník s troma "P"
 • starostlivosť o zákazníka
 • umenie počúvať
 • ako získať záujem zákazníka
 • prezentácia produktov a služieb
 • zásada "povedz - povedz - povedz"
 • prekonávanie námietok
 • vyjednávanie - princíp "výhra - výhra"
 • uzavretie obchodného jednania

Kurz je intenzívny, interaktívny, s precvičovaním modelových situácií. Pri kurze sa využívajú výcvikové videofilmy a tréningové postupy, ktoré sú overené skúsenosťami v krajinách Európskej únie.

Vieme urobiť kurz aj pre Vašu uzavretú skupinku (minimálne 4 ľudí) v našich školiacich priestoroch (Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420).

 

 

GENERATÍV, s.r.o.

Pražská 4
040 11  Košice
IČO: 36212164
DIČ: 2020054531
IČ DPH: SK2020054531

Bankové spojenie: VÚB KE
Č. účtu: 2945974057 / 0200