Vyjednávanie s úspechom

Vzdelávací kurz VYJEDNÁVANIE S ÚSPECHOM sa orientuje na zlepšenie zručností v oblasti vyjednávania a rokovania.

Takmer každý z nás týždenne s niekým rokuje a vyjednáva, a to aj v súkromnom živote. Často krát potrebujeme podporu v dosiahnutí konsenzu a lepších výsledkov. Táto zručnosť – obratnosť v praktickom vyjednávaní Vás „katapultuje“ medzi skúsených obchodníkov a manažérov.

Na tomto kurze Vás naučíme ako sa brániť manipulácii, moderné nástroje efektívneho obchodného procesu a aký je rozdiel medzi kompromisom a konsenzom. Vytvoríte si plán vyjednávania, dostanete mapu a praktické techniky ako zvýšiť efektivitu svojich jednaní.

 

Dátum:
 
dohodou
 
Čas:
 

 
Kde:

 
Košice,  školiaca miestnosť GENERATÍV, s.r.o. 
Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420
 
Lektor:
 
Profily lektorov
 
Prihláška:  Stiahnuť prihlášku

Prosím v prihláške:

  • do názvu napíšte názov kurzu
  • do variabilného symbolu napíšte dátum školenia v tvare: deňmesiacrok

 

Z obsahu:

  • atmosféra vyjednávania
  • pohľady jednej aj druhej strany
  • strategické aspekty vyjednávania
  • ako sa brániť manipulácii
  • 18 manévrov vyjednávania
  • telefonické vyjednávanie
  • postupy vyjednávania so skupinou

Kurz je intenzívny, interaktívny, s precvičovaním modelových situácií. Pri kurze sa využívajú výcvikové videofilmy a tréningové postupy, ktoré sú overené skúsenosťami v krajinách Európskej únie.

Vieme urobiť kurz aj pre Vašu uzavretú skupinku (minimálne 4 ľudí) v našich školiacich priestoroch (Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420).

 

 

GENERATÍV, s.r.o.

Pražská 4
040 11  Košice
IČO: 36212164
DIČ: 2020054531
IČ DPH: SK2020054531

Bankové spojenie: VÚB KE
Č. účtu: 2945974057 / 0200