Využi techniky NLP v práci i v súkromí

Vzdelávací kurz sa orientuje na osvojenie si efektívnych postupov sebazdokonaľovania, chápanie a zmenu našich starých návykov v živote tak, aby bol maximálne využitý náš potenciál.

Zameriava sa na zmenu našich negatívnych skúseností z minulosti, ktoré nás brzdili. Ukazuje spôsob, ako môžeme byť pánmi sami nad sebou, nad svojimi skutkami. Je to „návod“ ako vytvoriť krajšiu, hodnotnejšiu budúcnosť. Ako zlepšiť svoju koncentráciu, zvýšiť si sebadôveru a dosiahnuť lepšie medziľudské vzťahy. Nasmerovať svoje myšlienky tam, kam chceme...

Na tomto kurze Vás naučíme praktické metódy ako zvýšiť svoju pracovnú výkonnosť. Ako vytvoriť také zdroje sily, energie, ktoré Vám budú nápomocné, kedykoľvek to budete potrebovať a v akejkoľvek situácii.

„Nedovoľ, aby ten, kto si, zabránil človeku, ktorým by si chcel byť"  (Harry Palmer)

 
Dátum:
 
dohodou
 
Čas:

 
09.00 hod. – 16.00 hod.
(Medzi 12:00 – 13:00 obed)
 
Kde:

 
Košice,  školiaca miestnosť GENERATÍV, s.r.o. 
Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420
 
Lektor:
 
Ing. Vojtech DÚL
 
Prihláška: 

 
Stiahnuť prihlášku
Uzávierka prihlášok je do 21. 04. 2015
Poprosím poslať prihlášku na generativ@generativ.sk

 

Z obsahu:

 • základné princípy NLP 
 • komunikačné vzorce
 • neurologické úrovne
 • modelovanie úspešných ľudí
 • reprezentačné systémy
 • vedenie – nasledovanie (peacing – leading)
 • vzorec reframingu, uvedomenia a tzv. "rýchlej výhry"
 • správne používanie slov "ale" a "a"
 • frázy, ktoré začínajú výrazom: "nejde o...; ale o..."
 • sugestívne výrazy: "takmer; väčšinou; asi; možno; určite; iste"
 • metóda tzv. súhlasného postoja (rapport)
 • súznenie s klientom
 • metóda ovplyvňovania komunikačného partnera
 • práca s emóciami a nonverbálna komunikácia
 • ukotvenie úspešných okamihov v živote

Kurz je intenzívny, interaktívny, s precvičovaním modelových situácií. Pri kurze sa využívajú tréningové postupy, ktoré sú overené skúsenosťami v krajinách Európskej únie.

Vieme urobiť kurz aj pre Vašu uzavretú skupinku (minimálne 5 ľudí) v našich školiacich priestoroch (Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420).

 

Účastnícky poplatok na osobu: 

90 € s DPH

V cene je zahrnuté: lektorské služby, osvedčenie o absolvovaní kurzu, študijný materiál, pero a občerstvenie

 

Fakturačné údaje:

GENERATÍV, s.r.o.

Pražská 4

040 11  Košice

IČO: 36212164

DIČ: 2020054531

IČ DPH: SK2020054531 (sme platcami DPH)

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK9102000000002945974057

BIC: SUBASKB