Zvýšenie osobnej efektivity: 2. časť - Nenásilná komunikácia

Zvýšenie osobnej efektivity: 2. časť - Nenásilná komunikácia

Všetci komunikujeme, nemôžeme nekomunikovať. Dokonca dennodenne, každý deň... Komunikujeme osobne, telefonicky, verbálne aj  nonverbálne. Otázka znie:

Poznáme pravidlá úspešnej komunikácie? Vieme ako komunikovať „na úrovni“? Ako vyjadriť svoj názor bez urážky, arogancie a napriek tomu sa presadiť? Poznáme zásady tzv. interpersonálnej komunikácie (komunikácia „ja-ostatní“)?

Viete čo je to „nenásilná komunikácia“?

Už samotný pojem nenásilná komunikácia hovorí o tom, že je to komunikácia bez násilia. Teda, aby sme nejednali z pozície sily – agresívne, ale aby sme pochopili druhú stranu a našli tak spoločné riešenie. Vyjadríme svoj názor, ale zároveň rešpektujeme, tolerujeme druhú osobu. Sigmund Freud raz povedal: „Kto pozná len kladivo, každého chce „zatĺcť“, pretože iné nevie robiť.“

Často krát jednáme a využívame tzv. pozíciu silnejšej strany, teda moc, silu. Vidíme to u rodičov, politikov, učiteľov a takmer všade vo svojom okolí. Dôsledkom toho vyrastáme v strachu a utrpení. A aplikujeme to, čo sme videli. Poznáme síce niekoľko zásad asertivity, ale uniká nám ako skutočne jednať tak, aby sme neurazili druhého a zároveň bránili aj seba samého.

Metóda tzv. nenásilnej komunikácie podľa Marshalla Rosenberga urobila „dieru do sveta“, keď na medzinárodnej úrovni zblížila dve znepriatelené strany. Táto jednoduchá technika otvára nový uhol pohľadu na každú „zamotanú komunikáciu“ a dáva praktický nástroj na konkrétne riešenie či už v práci alebo v súkromí.

Čo môžete získať aplikáciou nenásilnej komunikácie?

Použitím nenásilnej komunikácie sa môže zvýšiť vaša sebadôvera, pretože už „nebudete problémy zakrývať“. Poviete presne, čo vás trápi, ale hlavne vyslovíte, nepotlačíte svoj názor a navrhnete konkrétne riešenie situácie. Zníži sa tak počet konfliktov a zvýšite svoju osobnú efektivitu.

Situácie, ktorých ste sa báli, odrazu môžu „zaniknúť“, pretože si „vyčistíte“ komunikačné kanály. „Prelomí“ sa váš strach a začnete hovoriť veci, ktoré ste doteraz „nemali odvahu“ povedať, aj keď boli pre vás veľmi dôležité.

Začnete riešiť „zamotané situácie“, ktoré vám brali veľa emocionálnej energie a času. Akoby „čarovným“ prútikom sa začnú „klbká“ rozmotávať a budete mať z toho aj lepší vnútorný pocit.

Dodá vám to odvahu a sebadôveru, ktorá je veľmi dôležitá a potrebná pre život!

„Komunikácia predstavuje silu a ak sa ju naučíš efektívne využívať, nielen ty zmeníš pohľad na svet, ale aj svet zmení pohľad na teba“
Anthony Robbins

Na našom kurze ÚČINNÁ KOMUNIKÁCIA a kurze Naučte sa povedať ASERTÍVNE NIE si dokážete rozšíriť svoj „repertoár“ o veľmi  jednoduché (3-5 krokové; napríklad technika „tri otázky komunikácie“) a účinné postupy. Naučíte sa používať metódy, postupy a jednotlivé kroky efektívnej, asertívnej a nenásilnej komunikácie.

Pozrite si aj ostatné články: TU

 

 

Autor: Ing. Vojtech Dúl a Ing. Denisa Dúlová
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ