Účinná komunikácia

Vzdelávací kurz ÚČINNÁ KOMUNIKÁCIA je zameraný na osvojenie si poznatkov –podstatu, princípy a bariéry efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie - zvýšenie účinku porozumenia, kladné prijímanie Vašich rečníckych prístupov s rôznymi komunikačnými partnermi.

My všetci sa občas stretávame s nedorozumením či konfliktmi, čo môže spôsobiť nepríjemné situácie. Na tomto kurze Vás naučíme, ako vytvoriť „hladkú“ komunikáciu medzi Vami a Vašim okolím. Odhalíme Vám najčastejšie chyby a zlozvyky rečníka a ako sa im vyhnúť. Vysvetlíme pravidlá vecnej spätnej odozvyako zvládať kritiku.

Predvedieme si problémové situácie, konfrontácie a ako na ne reagovať, aby sme si udržali dobré vzťahy. 

 Objasníme si význam a dôležitosť neverbálnej komunikácie - „čítať z reči tela“ – gestikulácie, mimiky, očí.  Rozoberieme si otázky vo verbálnej komunikácii a vysvetlíme Vám, aké je dôležité vedieť aktívne, koncentrovane počúvať a prečo... a čo znamená byť empatický... a vnímať nielen očami, ušami, ale aj dušou...

 

Dátum:
 
dohodou
 
Čas:
 

 
Kde:

 
Košice,  školiaca miestnosť GENERATÍV, s.r.o. 
Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420
 
Lektor:
 
Profily lektorov
 
Prihláška:  Stiahnuť prihlášku

Prosím v prihláške:

  • do názvu napíšte názov kurzu
  • do variabilného symbolu napíšte dátum školenia v tvare: deňmesiacrok

 

Z obsahu:

  • bariéry a pozitívne princípy účinnej verbálnej komunikácie
  • ovplyvňovanie kvality komunikácie z čítania reči tela – neverbálnej komunikácie
  • stavba, druhy a spôsoby kladenia otázok
  • chyby posudzovania ľudí
  • v čom spočíva aktívne počúvanie
  • empatia

Kurz je intenzívny, interaktívny, s precvičovaním modelových situácií. Pri kurze sa využívajú tréningové postupy, ktoré sú overené skúsenosťami v krajinách Európskej únie.

Vieme urobiť kurz aj pre Vašu uzavretú skupinku (minimálne 4 ľudí) v našich školiacich priestoroch (Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420).

Prečítajte si náš článok Efektívna komunikácia je ako olej..., kde sa dozviete, aké dôležité je to, AKO komunikujeme či už v práci alebo súkromí... a článok Nenásilná komunikácia, kde sa dočítate ako komunikovať tak, aby sme nejednali z pozície sily – agresívne, ale aby sme pochopili druhú stranu a našli tak spoločné riešenie.

 

 

GENERATÍV, s.r.o.

Pražská 4
040 11  Košice
IČO: 36212164
DIČ: 2020054531
IČ DPH: SK2020054531

Bankové spojenie: VÚB KE
Č. účtu: 2945974057 / 0200