Blog

Autor: 
Ing. Monika Dúlová PhD. a Ing. Denisa Dúlová
KAŽDÁ firma MÁ KREATÍVNYCH zamestnancov!

Ak nie ste veľká firma, ktorá má zamestnancov niekoľko stoviek a výnimoční, cieľavedomí jedinci tam priam vytŕčajú z davu, pri počte zamestnancov 10 sa Vám zdá prirodzené, že kreatívne nápady nie sú akousi každodennou a dokonca bežnou súčasťou.

Je možné vôbec docieliť, aby aj v malej firme nebola núdza o stále nové inšpirácie, podnety, myšlienky? Začnite jednoducho a využite nasledovné 4 tipy.

 

Autor: 
Ing. Monika Dúlová PhD. a Ing. Denisa Dúlová
Kľúč ku „ŠŤASTIU“

Toľkokrát omieľané slovko „šťastie“, že možno v podstate sa už ani nepozná jeho význam. Alebo predsa len áno? Vyskúšajte si to hneď odpoveďami na týchto 5 otázok a začnite hľadať ten Váš kľúč ku šťastiu.


1.Čo Vám ako prvé napadne keď sa povie slovo šťastie?

Spýtali sme sa to našich kolegov a tu sú ich odpovede:

Autor: 
Ing. Monika Dúlová PhD. a Ing. Denisa Dúlová
List z budúcnosti

Predstavte si, že zajtra Vám príde list z budúcnosti... bude v ňom konkrétne opísaný Váš život v roku 2020... Presne kde pracujete, ako si žijete, koľko zarábate, s kým žijete...

Chceli by ste takýto list dostať? Väčšina z vás možno hneď odpovie: „ÁNO!“ Som zvedavý!

List však bude obsahovať 2 prílohy.

Autor: 
Ing. Denisa Dúlová a Ing. Vojtech Dúl
Rétorika a jej význam v živote

„Reč je rozhovor, pri ktorom jeden rozpráva a ostatní sa mlčky zúčastňujú hovoru. Kto túto tichú účasť nepochopí, nemá rečnícke nadanie.“ (Friedrich Naumann)

Autor: 
Ing. Vojtech Dúl a Ing. Denisa Dúlová
Zvýšenie osobnej efektivity: 4.časť – Motivačné vedenie

Poznáte rozdiel medzi riadením a vedením ľudí?

Riadiť ľudí sa môžete naučiť aj podľa metódy tzv. situačného riadenia. Je to jedna z najefektívnejších moderných metód riadenia.

Viesť ľudí sa dá len rozvíjať, pretože vodcovstvo je sčasti vrodená vlastnosť.

Autor: 
Ing. Vojtech Dúl a Ing. Denisa Dúlová
Zvýšenie osobnej efektivity: 3. časť – Situačné riadenie

Pravdepodobne ste už počuli frázu: „ľudia rastú úlohami“, ale ako to urobiť v praxi? A ešte k tomu tak, aby ten kto je „pod Vami“ rástol?

Nemôžeme každého „rovnako“ riadiť, dokonca ani toho istého človeka nemôžeme v súčasnej úlohe tak riadiť, ako v tej predošlej. Je veľmi dôležité si to najprv uvedomiť a hlavne potrebujeme nástroje, potrebujeme rozšíriť svoju paletu možností...

Stránky