• Akreditovaný kurz LEKTOR 2016
  • Kurz pre PSS (16.01.2015)
  • Ocenenie (14.01.2015)
  • Creativity (13.-14.01.2015)
  • II. Zdaňovanie cezhraničných a tuzemských transakcií (transferové oceňovanie) medzi závislými osobami
  • I. Aktuálne zmeny od 1.1.2015 – Daň z príjmov, DPH a Zákon o účtovníctve
  • Fotogaléria z kurzu NLP (09.12.2014)
  • LEADERSHIP v podnikaní & Business networking (30.10.2014)
  • Úvodné video

 

 NAŠE ĎALŠIE PROJEKTY:

banner_prelom.png       banner_akoprekvapit.png