Profil hlavného lektora, konateľa, majiteľa – Ing. Vojtech Dúl

 • 1983 absolvoval Technickú univerzitu, Budapešť
 • 1983 - 1995 vedúci pracovník v Slovenských telekomunikáciách, zodpovedal za kontrolu a riadenie informačných tokov
 • 1985 - 1987 postgraduálne štúdium: Zvyšovanie kvality služieb, Technická univerzita, Bratislava
 • 1987 - 1989 postgraduálne štúdium: Prenos dát, Vysoká škola dopravy a spojov, Žilina
 • 1992 študijný pobyt Mníchov
 • 1993 študijný pobyt Londýn
 • 1992 spolupracoval s Dale Carnegie Training® and Leadership Institute v USA. Absolvoval stáže v Prahe a v Budapešti
 • 1995 absolvoval lektorské skúšky v Prahe ako jediný lektor zo Slovenska. V tom istom roku založil a viedol pobočku Dale Carnegie Professional Training® Present by Leadership Instute of CR & S na Slovensku so sídlom v Košiciach
 • 1997 získal certifikát na lektorovanie Dale Carnegie Sales Advantage Program®, ktorý bol podľa renomovaného časopisu Power Selling vyhodnotený ako najlepší kurz na svete v oblasti predaja za rok 1995
 • 1995  - 1998 založil na Slovensku Dale Carnegie Professional Training Present by Leadership Institute of CR&S; prvý riaditeľ a jediný certifikovaný slovenský lektor Dale Carnegie Training®
 • 1997 - 1998 absolvoval EXECUTIVE EXCELLENCE PROGRAM, organizovaný Generative Leadership Group, Center for Management Design (Kalifornia, USA). Táto organizácia sa zaoberá najmodernejšou teóriou riadenia, komunikácie a jej aplikácie v praxi
 • 1998 GENERATÍV, s.r.o., majiteľ, konateľ, generálny riaditeľ a hlavný lektor vlastnej vzdelávacej spoločnosti s pôsobnosťou na Slovensku, v Čechách a v Maďarsku
 • 2004 seminár Briana Tracyho, Osobný rozvoj a riadenie ľudí
 • 2005 - 2006 postgraduálne štúdium: Bankovníctvo, Technická univerzita, Košice
 • 2010 seminár NLP podľa R. Bandlera so získaním certifikátu NLP Practitioner
 • 2010 seminár NLP v praxi a kurz Energy Balanced Coaching, vývážený koučing podľa NLP
 • 2013 certifikát, Nenásilná komunikácia pod vedením Towe Widstrand, Bratislava