Úvodné video

Úvodné video

    0 – 1:27         Uvítanie a predstavenie spoločnosti GENERATÍV
1:28 – 2:10          Jadro človeka, cieľ života a výsledok životného úseku
2:11 – 2:59          Komfortná zóna človeka
3:00 – 3:39          Kruh SOM–ROBÍM–MÁM
3:40 – 4:33          Kroky JA MÔŽEM–JA VIEM–JA CHCEM
4:34 – 5:09          Úspech – postoje a zručnosti (80%), vedomosti (20%)
5:10 – 5:35          Inteligenčný kvocient
5:36 – 6:02          Emocionálny kvocient
6:03 – 6:34          Duchovný kvocient
6:35 – 7:01          1. krok pozitívny postoj – profesor M. Seligman
7:02 – 8:12          Rozvoj komunikačných zručností
8:13 – 8:47          Rozvoj obchodných zručností
8:48 – 9:02          Rozvoj prezentačných zručností
9:03 – 9:37          Rozvoj riadiacich zručností
9:38 – 9:50          GENERATÍV môže generovať pozitívne zmeny aj u Vás

Ak sa Vám video nepodarilo prehrať, obsah si môžete prečítat TU