Neprehliadnite

Sme sponzorom Biznis networkingovej akcie spojenej s prednáškou a následnou recepciou v salóniku Diamond Club na Štúrovej 22/44 v Košiciach. Naším darčekom je vzdelávací poukaz v hodnote 30€ na kurz podľa vlastného výberu.

30.10.2014 sme okrem vzdelávacieho poukazu prispeli aj prednáškou „LEADERSHIP V PODNIKANÍ“
Fotky nájdete v našej galérii: LEADERSHIP v podnikaní & Business networking (30.10.2014)

Viac info o akcii sa dozviete na stránke http://www.podnikavekosice.sk/

Prezentovanie na verejnosti stojí určitú dávku odvahy. S úvodnou trémou bojuje takmer každý z rečníkov.... tí skúsenejší sa po prvej minúte cítia ako ryby vo vode. A tí menej skúsenejší?

Máte svojich zamestnancov zadelených na správnych pracovných pozíciách? Sú dostatočne motivovaní? Aký komunikačný štýl preferujú vaši zamestnanci? Sú dostatočne sebavedomí? Ktoré oblasti (nesprávne plánovanie, neefektívna práca...) patria k tým najproblémovejším pre vašich zamestnancov? Ako zvládajú stres v práci?

Hoganove testovanie patrí medzi špičku na globálnom trhu v osobnostnom i organizačnom vývoji.  Podložený 30-ročným výskumom a výkonostnými dátami dokáže vygenerovať presné predpovede, ako sa kandidát bude správať v práci na vstupných i supervízorských pozíciách.

Talent Q ponúka elegantne jednoduché portfólio on-line psychometrických hodnotiacich testov, ktoré poskytujú cenný pohľad na správanie, schopnosti a zručnosti zamestnancov. Využitím najnovších testovacích technológií boli hodnotiace testy Talent Q vyvinuté s dôrazom na odbornosť, praktickosť a flexibilitu a môžu byť použité na výber tých najlepších talentov pre spoločnosť.

Vďaka nim môžete rýchlo a konzistentne posúdiť vhodnosť kandidátov na špecifické pracovné pozície a taktiež vytvoriť profily pozícií. Tieto hodnotiace nástroje vám umožnia robiť spoľahlivejšie a lacnejšie náborové rozhodnutia, sú dostupné vo viac ako 40 jazykoch.