O spoločnosti

História spoločnosti

Spoločnosť GENERATÍV, s.r.o. vznikla 12. 02. 2002 pretransformovaním fyzickej osoby na novú právnu formu, na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Kľúčové činnosti

 • Vzdelávanie dospelých – vzdelávacie kurzy v Košiciach aj iných mestách
 • Poradenská a školiteľská činnosť v oblasti rozvoja ľudských zdrojov

Misia

Filozofiou našej spoločnosti je fakt, že základom úspechu a sebapresadzovania sa v živote je efektívna komunikácia (tak verbálna, ako aj nonverbálna).

Rozvojom osobných zručností a postojov zlepšujeme jednotlivcov, kolektívy a firmy, meníme ich pracovné návyky, zmýšľanie a spôsob komunikácie.

Participujeme na tom, aby absolventi našich vzdelávacích kurzov dosiahli svoje ciele a predsavzatia tak, aby ich táto cesta napĺňala radosťou, šťastím a spokojnosťou.

Poskytujeme kurzy pre firmy aj kurzy pre verejnosť.

Na verejných kurzoch prebúdzame a zvyšujeme potrebu vyššej efektivity voči vlastnému životu a práci. Prostredníctvom našich produktov tieto potreby uspokojujeme a napĺňame.   

V kurzoch pre firmy zvyšujeme produktivitu práce, obrat a efektivitu firmy, a tým posilňujeme ich postavenie na trhu.

Vízia

 • Byť partnerom ľudí a firiem, ktorí hľadajú cestu k vyššej efektivite, k rýchlejšiemu rastu a napredovaniu
 • Byť lídrom v poskytovaní vzdelávacích kurzov a v oblasti rozvoja ľudských zdrojov na Slovensku
 • Aplikovať nové svetové trendy, kreatívne techniky a výsledky výskumov v praxi

Cieľ

Našim hlavným cieľom je zlepšiť komunikáciu (osobnú, obchodnú, riadiacu, tímovú, prezentačnú) prostredníctvom našich vzdelávacích kurzov.

Ostatné ciele

 • Zlepšovať vnútrofiremnú a mimofiremnú komunikáciu
 • Implementovať zahraničné a vlastné know-how na slovenské pomery
 • Prostredníctvom manažérskych kurzov interaktívnym spôsobom vzdelávať manažérov, lídrov, pracovníkov obchodu a marketingu
 • Realizovať analýzu vzdelávacích a prezentačných aktivít v záujme ich maximálneho efektu
 • Analyzovať komunikačnú situáciu v podnikoch
 • Vzdelávať podnikateľov, a tým prispievať k zvýšeniu a k skvalitneniu ich podnikateľských aktivít

Konateľ a hlavný lektor

Ing. Vojtech Dúl

Ing. Vojtech Dúl

Manažérka

Ing. Denisa Dúlová

Ing. Denisa Dúlová

Organizátor vzdelávacích aktivít

Ing. Monika Dúlová, PhD.

Ing. Monika Šusterová, PhD.