Kreatívny TIME MANAŽMENT

Vzdelávací kurz KREATÍVNY TIME MANAŽMENT sa orientuje na zlepšenie zručností v oblasti riadenia svojho života.

ČAS sa zastaviť nedá, ani spomaliť (ak neberieme do úvahy teóriu relativity). Nemôžete si kúpiť ani sekundu života. „ČAS je spravodlivý, každý má na svoj deň 24 hodín“ - hovorí slovenské porekadlo a pokračuje - „ČAS všetko vylieči.“ Lenže...

Je to skutočne pravda? Ak to necháme len na ČAS, zostarneme a zomrieme. ČAS nemôžeme poraziť, preto starí Rimania hovoria: „Ak neviete poraziť nepriateľa, urobte si z neho priateľa.“ Čím teda je ČAS? A ako dokončiť vetu: ČAS MERIA... (jedno slovo)

Odpovede na tieto otázky sa dozviete na tomto kurze. Vyriešite možno najdôležitejšiu rovnicu svojho života!

Schopnosť efektívne narábať s časom môže urobiť PRELOM vo Vašom živote. Výsledkom tohto kurzu je objavenie „zlatého rezu“ Vášho života. Získate nielen nové praktické nástroje na zlepšenie svojej efektivity, ale aj novú motiváciu na naplnenie svojho života.

„Otázky, ktoré si kladiete sú často dôležitejšie ako odpovede, ktoré dostávate“   (T. Winkler)

 

Dátum:
 
dohodou
 
 
Čas:

 

 
Kde:

 
Košice,  školiaca miestnosť GENERATÍV, s.r.o. 
Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420
 
Lektor:
 
Profily lektorov
 
Prihláška:      

 

 

Z obsahu:

  • „ako debordelizovať svoj život
  • Paretov princíp na druhú
  • menej stresu a viac výsledkov
  • ako si položiť ústrednú otázku svojho života (UOSŽ)
  • odhalenie skrytých možností
  • zlodeji Vašej energie
  • tri záväzky
  • pyramída efektivity
  • pozitívny domino efekt vo Vašom živote

Kurz je intenzívny, interaktívny, s precvičovaním modelových situácií. Pri kurze sa využívajú tréningové postupy, ktoré sú overené skúsenosťami v krajinách Európskej únie. 

Vieme urobiť kurz aj pre Vašu uzavretú skupinku (minimálne 4 ľudí) v našich školiacich priestoroch (Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420).

Prečítajte si náš článok SEDEM nápadov AKO poraziť „zlodeja menom ČAS“..., kde nájdete konkrétne tipy ako si „urobiť z času priateľa“

 

 

 

GENERATÍV, s.r.o.

Pražská 4
040 11  Košice
IČO: 36212164
DIČ: 2020054531
IČ DPH: SK2020054531

Bankové spojenie: VÚB KE
Č. účtu: 2945974057 / 0200