Povedzte ASERTÍVNE NIE

Vzdelávací kurz Povedzte ASERTÍVNE NIE sa orientuje na zlepšenie komunikačných zručností v oblasti ASERTIVITY.

Väčšina z nás môže zvýšiť svoju schopnosť „presadiť sa“, účinnejšie prezentovať seba tým, že sa naučí hovoriť „nie“. Je to paradox, ale mnohí z nás sa túto schopnosť potrebujú naučiť. Schopnosť stáť si za svojim názorom, jasne ho prezentovať a druhým taktne dať najavo, že prekročili určitú hranicu.

Práve táto zručnosť Vás môže posunúť na vyššiu úroveň komunikácie a úspešnosti v práci i v podnikaní.

Na tomto kurze Vám ukážeme a naučíme Vás praktické nástroje  „Ako povedať NIE“ aj v náročných situáciách.

 

Dátum:
 
dohodou
 
Čas:
 
15.00 hod. – 19.00 hod.
 
Kde:

 
Košice,  školiaca miestnosť GENERATÍV, s.r.o. 
Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420
 
Lektor:
 
Profily lektorov
 
Prihláška:  Stiahnuť prihlášku

Prosím v prihláške:

 • do názvu napíšte názov kurzu
 • do variabilného symbolu napíšte dátum kurzu v tvare: deňmesiacrok

 

Z obsahu:

 • asertívne práva - asertivita a ľudská dôstojnosť
 • asertívne techniky ako napr. „ASERTÍVNE NIE“ a „GRAMOFÓNOVÁ PLATŇA
 • asertívne vyjadrenie hnevu
 • aktívne počúvanie - umenie načúvať
 • hladká komunikácia
 • vzájomné poznávanie a sebapoznávanie
 • transakčná analýza
 • emočná mapa
 • komunikačné zlozvyky na pri podávaní informácií a počúvaní
 • rozdiel medzi myšlienkami a pocitmi
 • ako vnímame iných ľudí a ako iní vnímajú nás
 • komunikačné bariéry a ako ich prekonať
 • modelové situácie - dialógy - nácvik

Kurz je intenzívny, interaktívny, s precvičovaním modelových situácií. Pri kurze sa využívajú výcvikové videofilmy a tréningové postupy, ktoré sú overené skúsenosťami v krajinách Európskej únie. 

Vieme urobiť kurz aj pre Vašu uzavretú skupinku (minimálne 4 ľudí) v našich školiacich priestoroch (Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420).

Prečítajte si náš článok Efektívna komunikácia je ako olej..., kde sa dozviete, aké dôležité je to, AKO komunikujeme či už v práci alebo súkromí... a článok Nenásilná komunikácia, kde sa dočítate ako komunikovať tak, aby sme nejednali z pozície sily – agresívne, ale aby sme pochopili druhú stranu a našli tak spoločné riešenie.

 

 

 

GENERATÍV, s.r.o.

Pražská 4
040 11  Košice
IČO: 36212164
DIČ: 2020054531
IČ DPH: SK2020054531

Bankové spojenie: VÚB KE
Č. účtu: 2945974057 / 0200