Efektívna komunikácia je ako olej...

Efektívna komunikácia je ako olej...

My všetci komunikujeme každý deň, v podstate nemôžeme nekomunikovať a aj keď práve neotvárame ústa,  svojimi gestami, výrazmi tváre a rečou tela dávame najavo svoj súhlas či nesúhlas.  Často krát práve preto vznikajú nielen v živote, ale aj v našom „druhom domove“ v práci rôzne nedorozumenia, zbytočné konflikty, napätia, stres a niekedy aj straty (času, peňazí), škody či súdne spory. Neuvedomujeme si, že najviac chýb riadenia súvisí so slabou    komunikáciou. Ako predchádzať týmto problémom, keď vzniknú, ako ich riešiť, k tomu vám dáme nápady a konkrétne odporúčania z našej praxe...

1.  Vzťahy medzi kolegami, seberovnými a priamymi nadriadenými
Sú základným stavebným kameňom pre rozmach akejkoľvek firmy. S dobrými vzťahmi narastá lepšia komunikácia, s lepšou komunikáciou sa zvyšuje dôvera a väčšia dôvera sa rovná viac spoľahnutia na toho druhého, viac pozitívnej energie a príjemnejšej atmosféry. Ak vašim vzťahom chýba šťava a dôvera, zorganizujte bowling míting, vianočný večierok, narodeninovú akciu, čokoľvek, kde sa vzťahy vedia utužiť a na čom sa dá zasmiať aj po mesiaci.

2. Neponúknutie vlastného názoru, vlastného riešenia nadriadeným, vedeniu pred dôležitým rozhodnutím
Strach z nepochopenia, obavy zo zosmiešnenia, nezapájanie sa do diskusií s vedením a ostatnými kolegami možno vedia zabrzdiť nápady a myšlienky, ktoré by ovplyvnili budúcnosť firmy na trhu. Dajte svojim zamestnancom najavo, že akékoľvek nápady, názory môžu dopomôcť nielen k zvýšeniu prosperity firmy, ale aj k prípadnému povýšeniu či k špeciálnym odmenám a bonusom. Zabudujte do pracovného života pravidelné, tzv. kreatívne porady, na základe ktorých sa mnohé pracovné postupy zrýchlia alebo sa vytvoria úplne nové riešenia na „staré problémy“. Viac na: firemné a verejné kurzy

3. Ponechanie správ bez odpovedí
Máte pocit ako keby ste na svojho kolegu hovorili v čínštine? Dôsledkom toho je, že komunikácia ako taká, ktorá by mala spájať, „odpája“ a „rozpája“ ľudí.  Ujasnite si preto hneď na začiatku akým spôsobom a kedy sa budete navzájom informovať o dokončených úlohách, spravte si svoj vlastný systém a vyhnite sa tak zbytočným „hluchým“ miestam a vzájomnému domýšľaniu.

4. Nevyužitýskrytý“ potenciál svojich zamestnancov
Po roku a pol prídete na to, že človek, ktorý celé mesiace rieši reklamu či papierové záležitosti vám v priebehu dňa vytvorí originálnu prezentáciu a ešte k tomu pripraví aj skvelý „pokec“. Ak ste to ešte nerobili, hneď zajtra rozpošlite svojim kolegom email s vypracovaním svojich silných stránok, slabých stránok a motivujte ich tak, že k najlepším odpovediam pribalíte aj konkrétnu výhru v podobe čokolády alebo zaujímavej knihy. Takéto malé darčeky dokážu urobiť zázraky a odhalia rezervy vašich zamestnancov.

5. Nedokončenie naliehavých úloh
Často o tom počujete, lebo je to veľmi dôležité – určenie priorít. Odporúčame minimálne týždenne, ak to však situácia vyžaduje aj každé ráno alebo operatívne pri náhlych zmenách, vydiskutovať s kolegami, s nadriadenými, čo je dnes v práci prioritou č.1 a dokončiť ju. Častým odbiehaním na prestávky, fajčiarske pauzy, neustálym pozeraním na hodinky sa zadaná práca s najvyššou prioritou dokončiť nedá, a tým klesá aj vaša hodnota a obraz o zodpovednom, pracovitom zamestnancovi.

Každá firma je taká dobrá, akých má ľudí a hlavne ako vie využiť ten úžasný potenciál, ktorý majú jej ľudia. Dajte sa preto už dnes do práce a objavte čo najskôr hodnotu tých, ktorí vytvárajú nielen svoju, ale aj vašu budúcnosť. Spoločne dokážete viac, spoločne dokážete firmu „ťahať“ jedným smerom. Prekročíte tak hranice a dosiahnete to, čo možno teraz je pre  vás nemožné.

Na našom kurze ÚČINNÁ KOMUNIKÁCIA a kurze Naučte sa povedať ASERTÍVNE NIE si dokážete rozšíriť svoj „repertoár“ o veľmi  jednoduché (3-5 krokové; napríklad technika „tri otázky komunikácie“) a účinné postupy. Naučíte sa používať metódy, postupy a jednotlivé kroky efektívnej, asertívnej a nenásilnej komunikácie.

Pozrite si aj ostatné články: TU

 

Autor: Ing. Vojtech Dúl
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ