KAŽDÁ firma MÁ KREATÍVNYCH zamestnancov!

KAŽDÁ firma MÁ KREATÍVNYCH zamestnancov!

Ak nie ste veľká firma, ktorá má zamestnancov niekoľko stoviek a výnimoční, cieľavedomí jedinci tam priam vytŕčajú z davu, pri počte zamestnancov 10 sa Vám zdá prirodzené, že kreatívne nápady nie sú akousi každodennou a dokonca bežnou súčasťou.

Je možné vôbec docieliť, aby aj v malej firme nebola núdza o stále nové inšpirácie, podnety, myšlienky? Začnite jednoducho a využite nasledovné 4 tipy.

 

1. Žiadna motivácia = žiadne nápady...

Je to fakt a realita, že žijeme v dobe, kedy sa za všetko platí. Aj Vy však máte na výber. Buď si zaplatíte odborníka v danej oblasti, ktorý Vám vylepšenia a kreatívne nápady navrhne alebo siahnete po tých, ktorí sú vo firme dennodenne a s veľkou pravdepodobnosťou  najlepšie vedia, čo by firme prospelo k zvýšeniu obratu, k novým zákazníkom, k inovatívnejšej reklame...

TIP č. 1

Keďže každého motivuje niečo iné, začnite otázkou: „Čo by ich samotných motivovalo k tomu, aby priniesli do firmy každý deň 2 nové nápady pre zlepšenie?“ Dopracujte sa k individuálnym odpovediam každého zamestnanca. Odpovede Vám môžu aj napísať. Možno Vás prekvapia a namiesto finančnej odmeny zistíte, že existuje kopec iných možností, ako prispieť k zvýšeniu ich komfortu, spokojnosti a že ich najväčšou motiváciou je napríklad ukončenie pracovného času v piatok o 12:00. Boli by ste ochotný pristúpiť k takémuto kompromisu za cenu 10 nových nápadov týždenne? Uvedomte si, že človek potrebuje byť motivovaný či už v práci alebo celkovo v živote na to, aby niečo dosiahol, aby mal výsledky.

 

2. Zaveďte zaujímavé pravidlá...

Dospeli ste k tomu, že máte dostatok nových nápadov. Dospeli ste k tomu, že majú zamestnanci motiváciu, ktorú si sami navrhli, aby  nových nápadov  bolo pravidelne a každý deň dostatok. Ako je to však s ich realizáciou?

TIP č. 2

Zaveďte pravidlá a kreativita je už iba na Vás. Nestačí nápady iba mať, treba mať aj výsledky. Napríklad za každých 5 zrealizovaných nápadov vo Vašej firme, odmeňte zamestnanca, ktorý nápady navrhol. Spýtajte sa ho však, aká odmena by ho potešila. Je dôležité, aby odmena potešila jeho, nie vás, aby mal neustálu motiváciu.

 

3. Pre tých menej odvážnych...

Nie každý, kto má nejaký kreatívny nápad, nájde odvahu ho prezentovať, predniesť, dokonca ho vysloviť.

TIP č. 3

Vytvorením škatule, kde sa vhodia nápady môže byť ich autor ukrátený o spomínanú motiváciu. Zavedením ROLESTORMINGU sa tomu viete vyhnúť. V čom spočíva tajomstvo tejto techniky? Na porade, kde sa venujete aktuálnym problémom si súčasne každý zúčastnený v miestnosti vytiahne, prípadne vymyslí postavu, v mene ktorej bude svoje názory a nápady prezentovať. Neuveríte, ale má to svoj význam. Zamestnancovi sa tak budú možno oveľa ľahšie prezentovať nápady, ak ich bude hovoriť v mene niekoho iného. Napr.: „Môj bývalý šéf nás motivoval tak, že nám v deň našich narodenín poskytol platené voľno.“ Hovoril by sa Vám takýto nápad ľahšie ak by ste ho prezentovali ako Váš alebo ako nápad Vášho bývalého šéfa?

 

4. Realizácia nápadov = viac rizika?

Ďalším z dôvodov, prečo k Vám neprichádzajú do firmy kreatívne nápady môže byť strach. Strach z toho, že ak firma zrealizuje navrhnutý, možno viac „odvážny“ nápad konkrétneho zamestnanca, podstúpi riziko, ktoré nedopadne dobre. Tak radšej nenavrhne nič.

TIP č.4

Uvoľnenejšia a otvorenejšia atmosféra pri poradách, menej kritiky, vytvorenie dvojíc či tímov a akési uistenie, že k realizácii vyslovených nápadov dôjde až po rozhodnutí riaditeľa, môže pomôcť k vytvoreniu pozitívnejšieho pracovného prostredia, v ktorom sa inšpirácia hľadá oveľa ľahšie. A nakoniec zamestnanec, ktorý chodí do práce iba s tým, že čaká v pondelok na piatok ako Robinson, asi veľmi motivovaný nie je. Kreativita Vašich zamestnancov je priamo úmerná motivácii, ktorú im viete poskytnúť.

Začarovaný bludný kruh (ne)jestvuje. Naštartujte svojich zamestnancov kreatívnou motiváciou ešte dnes a nielen ich, ale aj Vás odmena neminie.

 

Autor: Ing. Monika Dúlová, PhD. a Ing. Denisa Dúlová
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ