Buďte výnimočným VEDÚCIM

Kurz je zameraný na zlepšenie svojich zručností v oblasti riadenia ľudí.

Ste unavený, vyčerpaný z riadenia svojich ľudí? Nestíhate? Často za Vami chodia Vaši podriadení? Nerastú pod Vašimi krídlami? Máte výzvy s delegovaním? Viete, že každého človeka je potrebné riadiť primerane jeho odbornosti a motivácie? Tušíte, že to môže záležať aj od situácie? Že toho istého človeka v dvoch rozdielnych úlohách môžete riadiť rôznym štýlom? Viete rozlíšiť koučing, prikazovanie a delegovanie? Viete si predstaviť koľko produktívneho času by ste získali efektívnym delegovaním?

Naučíme Vás efektívnu metódu situačného riadenia podľa K. Blancharda. Ukážeme Vám ako odhadnúť pripravenosť pracovníka vzhľadom k situácii a úlohe a ako správne nastaviť metódu riadenia.

Či už riadite malý alebo veľký tím, tento postup Vás posunie vyššie vo Vašom doterajšom štýle riadenia.

A hlavne dodá Vám plus energiu a získate čas na nové dôležité úlohy. Ľudia budú cítiť, že rastú „pod Vami“.

 

Dátum:
 

dohodou
 
Čas:

 
 
Kde:

 
Košice,  školiaca miestnosť GENERATÍV, s.r.o. 
Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420
 
Lektor:
 
Profily lektorov
 
Prihláška:      

 


 

 

Z obsahu:

 • pripravenosť pracovníka vykonávať danú úlohu
 • odbornosť, zručnosť a vedomosti: „pracovná zrelosť“
 • sebadôvera, motivácia a oddanosť: „psychologická zrelosť“
 • krivka riadenia
 • podpora a prikazovanie
 • zložky efektívneho príkazu
 • koučing a mentorovanie podriadených
 • podpora a participovanie
 • delegovanie a kontrola
 • 7 krokov efektívneho delegovania
 • uznanie, pochvala a kritika

Kurz je intenzívny, interaktívny, s precvičovaním modelových situácií. Pri kurze sa využívajú tréningové postupy, ktoré sú overené skúsenosťami v krajinách Európskej únie. 

Vieme urobiť kurz aj pre Vašu uzavretú skupinku (minimálne 4 ľudí) v našich školiacich priestoroch (Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420).

 

 

 

GENERATÍV, s.r.o.

Pražská 4
040 11  Košice
IČO: 36212164
DIČ: 2020054531
IČ DPH: SK2020054531

Bankové spojenie: VÚB KE
Č. účtu: 2945974057 / 0200