Motivačný LÍDERSHIP

Ste unavený, vyčerpaný z riadenia svojich ľudí? Nestíhate? Často za Vami chodia Vaši podriadení? Nerastú pod Vašimi krídlami? Máte výzvy s delegovaním? Potrebujete posilniť svoje líderské „svaly“? Riadite tím ľudí a cítite, že máte rezervy?

Na interaktívnej prednáške Motivačný LÍDERSHIP sa dozviete, ako  je možné „zapáliť“ svojich ľudí.

Posilnením svojich líderských vlastností, môžeme o tretinu zvýšiť svoju osobnú efektivitu. Ostane nám viac času na dôležité veci.

Ukážeme Vám, ako sa môže zvýšiť Vaša prirodzená autorita. Váš tím Vás bude viac rešpektovať a „poslúchať“, viac ich dokážete zapáliť pre „vec“.

Či už riadite malý alebo veľký tím, tento postup Vás posunie vyššie vo Vašom doterajšom štýle riadenia. A hlavne dodá Vám plus energiu a získate čas na nové dôležité úlohy. Ľudia budú cítiť, že „rastú pod Vami“.

„Vodcovia sú nositeľom nádeje“          (Napoleon Bonaparte)
 

Dátum:
 
dohodou
 
Čas:
 
16:00 - 20:00
 
Kde:

 
Košice,  školiaca miestnosť GENERATÍV, s.r.o. 
Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420
 
Lektor:
 
Ing. Vojtech DÚL
 
Prihláška: 

 
Stiahnuť prihlášku
Uzávierka prihlášok je do 24. 04. 2015
Poprosím poslať prihlášku na generativ@generativ.sk

 

Z obsahu:

 • kľúčové schopnosti lídra
 • tri ciele a päť krokov tzv. inner (vnútorného) lídershipu
 • tri princípy motivačného lídershipu: vízia, vášeň, výkon
 • tri zložky inšpiratívneho lídershipu
 • tzv. štyri kruhy lídra
 • formy definovania budúcnosti lídra
 • zdroje osobného kúzla a jedinečnosti lídra
 • byť na vrchole alebo „prežívať“
 • päť stupňov angažovania ostatných
 • výsledková pyramída ostatných
 • metóda MP3: možnosti, príležitosti, akcia
 • štyri stupne zaujatia a štyri druhy energie
 • ako sa starať, „ošetrovať“ a „koučovať“ „energiu“ v tíme
 • obmedzujúce faktory rastu skupiny

 

Účastnícky poplatok na osobu: 36 € s DPH

V cene je zahrnuté: lektorské služby a občerstvenie.

Vieme urobiť kurz aj pre Vašu uzavretú skupinku (minimálne 5 ľudí) v našich školiacich priestoroch (Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420).

 

 

GENERATÍV, s.r.o.

Pražská 4
040 11  Košice
IČO: 36212164
DIČ: 2020054531
IČ DPH: SK2020054531

Bankové spojenie: VÚB KE
Č. účtu: 2945974057 / 0200