PREDÁVAJ úspešne

Každý z nás sa predáva, predáva svoju pracovnú silu na trhu práce.“ (B. Tracy)

Náš život od kolísky až po hrob záleží od schopnosti ako dokážeme predávať seba, svoje produkty a služby.“  (Tomáš Baťa)
 

Pracujete v obchode a potrebujete „naostriť pílu“?

Viete o tom, že najlepšie zarábajú ľudia, ktorí pracujú v obchode?

Vzdelávací kurz je zameraný na osvojenie si novej filozofie obchodu orientovanú na vzťahy. Obchodníci získavajú nielen nové praktické nástroje na zlepšenie obchodných zručností, ale aj novú motiváciu na využívanie svojich  „skrytých rezerv“.

Náš obchodný model vychádza aj z techník Dalea Carnegieho©, najväčšej vzdelávacej organizácie na svete na komerčnej báze. Osvojíte si jednoduché, veľmi efektívne techniky obchodného jednania. Kurz je zostavený tak, aby sa kompletne prešiel obchodný proces podľa moderných metód praktickej psychológie.

Schopnosť efektívnejšie predávať môže radikálne zvýšiť Vašu osobnú efektivitu a úspešnosť. Otvoriť nové dimenzie Vašej budúcnosti.

Dátum:

dohodou
 

 
Čas:

 
09.00 hod. – 16.00 hod.
(Medzi 12:00 – 13:00 obed)
 
Kde:

 
Košice,  školiaca miestnosť GENERATÍV, s.r.o. 
Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420
 
Lektor:
 
Profily lektorov
 
Prihláška:      

 
Stiahnuť prihlášku

Poprosím poslať prihlášku na generativ@generativ.sk

 

Z obsahu:

Mapa  a kroky obchodného procesu:

 • pozitívny postoj a proaktivita v obchode
 • ​päť krokov efektívneho obchodného procesu
 • budovanie dôvery s klientom
 • princípy dobrých medziľudských vzťahov
 • techniky „vyjadrenia výhody“ a „formulácia dôvodu stretnutia“
 • metódy zaujatia pozornosti
 • mapovanie potrieb klienta - efektívny postup  kladenia otázok
 • návrh riešenia potrieb a túžob klienta
 • metódy prekonávania námietok
 • motivácia klienta ku kúpe pomocou kreatívneho obrazu
 • záväzok klientovi
 • princíp „výhra“ – „výhra“ – „výhra“

K tomuto kurzu ponúkame nadstavbu Staňte sa špičkovým OBCHODNÍKOM (II.)

Z obsahu:

Prospecting, networking, telefonovanie a time manažment. Viac info

 

Kurz je intenzívny, interaktívny, s precvičovaním modelových situácií. Pri kurze sa využívajú tréningové postupy, ktoré sú overené skúsenosťami v krajinách Európskej únie. 

Vieme urobiť kurz aj pre Vašu uzavretú skupinku (minimálne 4 ľudí) v našich školiacich priestoroch (Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420).

 

Účastnícky poplatok na osobu: 

168 € s DPH (dva dni)

Môžete absolvovať len jeden deň (84 € s DPH)

V cene je zahrnutá výuka, osvedčenie o absolvovaní kurzu, materiál, pero a občerstvenie

 

GENERATÍV, s.r.o.

Pražská 4
040 11  Košice
IČO: 36212164
DIČ: 2020054531
IČ DPH: SK2020054531

Bankové spojenie: VÚB KE
Č. účtu: 2945974057 / 0200