PREDÁVAJTE úspešnejšie

Vzdelávací kurz PREDÁVAJTE úspešnejšie sa orientuje na zlepšenie zručností v oblasti predaja.

Takmer každý z nás sa v živote „predáva“ či už predáva produkt alebo službu. Na tomto kurze Vás naučíme moderné nástroje efektívneho obchodného procesu. Dozviete sa ako zvýšiť svoj obrat a zlepšiť svoje postavenie na trhu.

Viete, že na obchodnom stretnutí je veľmi dôležitý spôsob a forma kladenia otázok? Ukážeme Vám ako efektívne predávať prostredníctvom kladenia otázok metódou SPIN. Aby komunikačný partner sa necítil byť vypočúvaný, na druhej strane, aby sme mu vedeli ponúknuť „neodolateľnú“ ponuku. A presne o tom je metóda SPIN - moderná technika kladenia otázok.

 

Dátum:
 
dohodou
 
Čas:
 

 
Kde:

 
Košice,  školiaca miestnosť GENERATÍV, s.r.o. 
Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420
 
Lektor:
 
Profily lektorov
 
Prihláška:  Stiahnuť prihlášku

Prosím v prihláške:

 • do názvu napíšte názov kurzu
 • do variabilného symbolu napíšte dátum kurzu v tvare: deňmesiacrok

 

Z obsahu:

 • ciele obchodnej činnosti
 • osobnosť predajcu a obchodný cyklus
 • zásady verbálnej a nonverbálnej komunikácie
 • zásady aktívneho vedenia rokovania
 • ako získať záujem zákazníka
 • prezentácia tovaru a služieb
 • prekonávanie námietok – technika vankúšov
 • vyjednávanie - princíp "výhra - výhra"
 • otázky problémové, situačné, implikačné a „nedá sa nekúpiť“

Kurz je intenzívny, interaktívny, s precvičovaním modelových situácií. Pri kurze sa využívajú výcvikové videofilmy a tréningové postupy, ktoré sú overené skúsenosťami v krajinách Európskej únie. 

Vieme urobiť kurz aj pre Vašu uzavretú skupinku (minimálne 4 ľudí) v našich školiacich priestoroch (Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420).

 

 

GENERATÍV, s.r.o.

Pražská 4
040 11  Košice
IČO: 36212164
DIČ: 2020054531
IČ DPH: SK2020054531

Bankové spojenie: VÚB KE
Č. účtu: 2945974057 / 0200