Zjednodušte si život POZITÍVNYM MYSLENÍM

Vzdelávací kurz NAUČENÁ POZITIVITA je zameraný na zlepšenie svojho postoja v riadení svojho života.

Viete, že v každej situácii sa dá nájsť minimálne pozitívna skúsenosť a ponaučenie? Na náš život sa môžeme pozerať z pohľadu poloprázdneho pohára alebo poloplného pohára. Náš uhol pohľadu rozhoduje...

Veď tzv. životné ťažkosti nás posúvajú vpred a tento postoj sa dá naučiť. Dá sa naučiť „milovať“ svoje problémy, zaujať iný, pozitívny postoj a na svoj život sa pozerať z pozitívneho zorného uhla.

Tento kurz Vás nasmeruje tým správnym smerom na tzv. pozitívnu vlnu. Pomôžeme Vám zmeniť svoj postoj na proaktívny, posilniť Vašu sebadôveru. Každý problém budete vnímať ako výzvu a budete v ňom vidieť príležitosť, šancu na zmenu. Dostanete praktický návod na objavenie svojho „drive“-u...

 

Dátum:
 
dohodou
 
Čas:
 
15.00 hod. – 19.00 hod.
 
Kde:

 
Košice,  školiaca miestnosť GENERATÍV, s.r.o. 
Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420
 
Lektor:
 
Profily lektorov
 
Prihláška:  Stiahnuť prihlášku

Prosím v prihláške:

 • do názvu napíšte názov kurzu
 • do variabilného symbolu napíšte dátum školenia v tvare: deňmesiacrok​

 

Z obsahu:

 • životný reťazec: myšlienky-pocity-slová-činy-zvyky
 • štyri atribúty človeka
 • proaktívny a reaktívny jazyk
 • sféra vplyvu a sféra záujmu
 • povzbudzovacia reč – pep talk
 • trojuholník a vzorec výkonu
 • druhy postojov
 • príčiny frustrácie a  „vyhorenia“
 • zásady proaktivity
 • metóda ZVAR
 • metóda ABCDE – preklopenie postoja
 • naučená pozitivita podľa prof. Seligmana

Kurz je intenzívny, interaktívny, s precvičovaním modelových situácií. Pri kurze sa využívajú tréningové postupy, ktoré sú overené skúsenosťami v krajinách Európskej únie.

Vieme urobiť kurz aj pre Vašu uzavretú skupinku (minimálne 4 ľudí) v našich školiacich priestoroch (Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420).

Prečítajte si náš článok Naučená pozitivita, kde sa dozviete ako zvýšiť svoju osobnú efektivitu prostredníctvom metódy tzv. naučenej pozitivity.

 

 

 

 

GENERATÍV, s.r.o.

Pražská 4
040 11  Košice
IČO: 36212164
DIČ: 2020054531
IČ DPH: SK2020054531

Bankové spojenie: VÚB KE
Č. účtu: 2945974057 / 0200