Buďte jednotkou v RIADENÍ svojho tímu

Vzdelávací kurz Rozvoj RIADIACICH ZRUČNOSTÍ je orientovaný na zlepšenie svojich zručností v oblasti riadenia a vedenia ľudí.

Ste unavený, vyčerpaný z riadenia svojich ľudí? Nestíhate? Často za vami chodia Vaši podriadení? Nerastú pod Vašimi krídlami? Máte výzvy s delegovaním? Viete, že každého človeka je potrebné riadiť primerane jeho odbornosti a motivácie? Tušíte, že to môže záležať aj od situácie? Že toho istého človeka v dvoch rozdielnych úlohách môžete riadiť rôznym štýlom? Viete rozlíšiť koučing, prikazovanie a delegovanie? Viete si predstaviť koľko produktívneho času môžete získať efektívnym delegovaním?

Naučíme Vás efektívnu metódu situačného riadenia podľa K. Blancharda. Ukážeme Vám ako odhadnúť pripravenosť pracovníka vzhľadom k situácie, úlohe a správne nastaviť metódu riadenia.

Či už riadite malý alebo veľký tím, tento postup Vás posunie vyššie vo Vašom doterajšom štýle riadenia.

Hlavne dodá Vám plus energiuzískate čas na nové dôležité úlohy. Ľudia budú cítiť, že „pod Vami“ rastú.

 

Dátum:
Cena:

dohodou
240 € s DPH

Čas:
 
09:00 - 18:00
 
Kde:

 
Košice,  školiaca miestnosť GENERATÍV, s.r.o. 
Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420
 
Lektor:
 
Profily lektorov
 
Prihláška:  Stiahnuť prihlášku

Prosím v prihláške:

 • do názvu napíšte názov kurzu
 • do variabilného symbolu napíšte dátum kurzu v tvare: deňmesiacrok​

 

Z obsahu:

 • pripravenosť pracovníka vykonávať danú úlohu
 • odbornosť, zručnosť a vedomosti: „pracovná zrelosť“
 • sebadôvera, motivácia a oddanosť: „psychologická zrelosť“
 • krivka riadenia
 • podpora a prikazovanie
 • zložky efektívneho príkazu
 • koučing a mentorovanie podriadených
 • podpora a participovanie
 • delegovanie a kontrola
 • 7 krokov efektívneho delegovania
 • uznanie, pochvala a kritika

Kurz je intenzívny, interaktívny, s precvičovaním modelových situácií. Pri kurze sa využívajú tréningové postupy, ktoré sú overené skúsenosťami v krajinách Európskej únie.

Vieme urobiť kurz aj pre Vašu uzavretú skupinku (minimálne 5 ľudí) v našich školiacich priestoroch (Pražská 4, 4. poschodie, č. dverí 420).

Prečítajte si náš článok Situačné riadenie, kde sa dozviete ako štýl, ktorým riadime svoj tím záleží od pracovníka, od vedúceho, ale aj od samotnej úlohy, ktorú dávame pracovníkovi, teda od situácie.

 

 

GENERATÍV, s.r.o.

Pražská 4
040 11  Košice
IČO: 36212164
DIČ: 2020054531
IČ DPH: SK2020054531

Bankové spojenie: VÚB KE
Č. účtu: 2945974057 / 0200